Vimmerby: 0492 - 131 00 \ Västervik: 0490 - 132 50 info@holmstrombil.se

AC-Service (gäller enbart fungerade system)

Även om du inte märker någon tydlig försämring av din luftkonditionering (AC), så kan du tjäna mycket på att göra AC-service på din bil regelbundet. Förutom förbättrad funktion så ger du ditt AC-system längre livslängd genom underhåll.

Vi har ett fast pris på AC-service, 995kr inkl. köldmedia (796kr exkl. moms). Gäller system med köldmediet R134A. Vid service av system som har köldmediet HFO1234yf tillkommer kostnad för den köldmedia som eventuellt åtgår.

I vår AC-service ingår:
• Tömning av köldmedia.
• Täthetsprovning och läcksökning vid behov.
• Påfyllning av köldmedia och olja.
• Kontroll av hög- och lågtryckssidans värden.
• Kontroll av kompressorns funktion.
• Kontroll av drivremmarnas skick.