Vimmerby: 0492 - 131 00 \ Västervik: 0490 - 132 50 info@holmstrombil.se

Arbetsbeskrivning och kompetenskrav

För Bilförsäljare

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Genomföra åtgärder för att främja försäljning av nya och begagnade personbilar och lätta nyttofordon.

Välkomna kunder och prospekts, initiera säljprocesser, hålla säljpresentationer, ge information och råd om nya och begagnade personbilar, lätta transportfordon, utrustning och tillbehör samt finansieringslösningar som Holmström Bil saluför genom metodisk behovsanalys samt behovs – bevis moment.

Sluta köpeavtal i enlighet med Holmström Bils riktlinjer vad gäller affärskvalitet.

Hantera befintliga beställningar och övervaka orderprocessen.

Följa upp kontakten med kunder och potentiella kunder, hantera och administrera kundregister.
Tillse att generalagenternas samt Holmström Bils kampanjer marknadsförs i utställningslokaler och vid evenemang på ”fältet”

ANSVARSSKYLDIGHET

• Uppnå försäljningsmål som är minimum XX tecknade order per månad (nya & begagnade person och transportbilar)
• Kontinuerligt uppdatera och förbättra produktkunskaperna
• Underhålla kunddatabasen, se till att rutiner för att kontakta befintliga och potentiella kunder följs, uppnå förväntade mål inom ett visst område
• Använda och förstå de IT plattformar som Holmström Bil tillhandahåller
• Alltid tala för kvalitet och överlägsenhet för de produkter Holmström Bil saluför.
• I alla lägen ge förstklassig kundservice
• Ansvara för utställningslokalens skick och renlighet
• Informera och ge råd till besökare om de produkter Holmström Bil saluför, utrustning, priser, villkor, tekniska data mm.
• På ett övertygande sätt förklara skillnader mellan de produkter Holmström Bil saluför och konkurrenternas fordon, och där framhäva nytta/fördelar
• Värdera inbytesbilar enligt Holmström Bils riktlinjer och ordna inbytestest
• Informera internt om slutna avtal/såld bil i direkt anslutning till tidpunkt för försäljning
• Organisera och genomföra provkörningar samt utvärdera resultaten
• Sammanställa och skicka ut erbjudanden
• Placera ut informationsmaterial (broschyrer, kataloger, etc.) och se till att de är tillgängliga
• Delta i utformning av utställningsyta och produktplacering
• Delta i försäljningsevenemang i utställningslokalen
• Initiera och vårda kontakter med nyckelpersoner, föreningar och grupper i regionen
• Erbjuda och sälja tillbehör
• På ett professionellt sätt förklara finansierings- och leasingmöjligheter samt
försäkringar

ANSVARSSKYLDIGHET forts.

• Ge råd och information om gällande lagstiftning för tjänste/förmånsbil, konsekvensanalyser, förmånsvärdesberäkning, skatteeffekter etc.
• Slutföra försäljningar, förhandla villkor (pris, värde på inbyten, typ av betalning och betalningssätt etc.), nå överenskommelser och upprätta kontrakt
• Erbjuda och sälja servicepaket
• Tillsammans med kollegor organisera hanteringen av begagnade fordon
• Ansvara för att egna inbytesbilar iordningställs och exponeras för vidareförsäljning
• Se till att inbytesbil noteras på gemensam lagerlista med rätt utrustning, mätarställning och pris
• Registrera kundens order, förbereda bruttovinstkalkyl, kostnadsberäkning och vidarebefordra dem till respektive avdelning
• Kontrollera orderbekräftelse och, om nödvändigt, skicka den vidare till kunden, registrera, hantera och vidarebefordra kundens önskade anpassningar (ändringar beträffande fordonstyp och monterad utrustning)
• Kontrollera finansierings- och leasingavtal, försäkringar och serviceavtal
• Sluta avtal med interna parter (orderavdelningen, försäljningsavdelningen) och externa kontakter (finansierings- och leasingpartner)
• Övervaka alla processer fram till leverans
• Komma överens med kunderna om leveranspunkt (leveransdatum och tidpunkt, registrering, betalning etc.)
• Överlämna fordonet och förevisa/demonstrera fordonet för kunden i enlighet med generalagentens riktlinjer
• Inom 48 timmar följa upp nybilsleverans per telefon eller liknande media
• Planera och hålla regelbunden kontakt med kunder
• Regelbundet dokumentera kundnöjdhet och initiera relevanta åtgärder
• Hantera all information om kunder, prospekts och affärsuppgörelser med sekretess

KOMPETENS OCH ERFARENHET SOM KRÄVS FÖR TJÄNSTEN

Säljaren av de produkter Holmström Bil saluför har genomgått säljutbildning, helst inom branschen, och har viss arbetslivserfarenhet.
Säljaren har en hög social kompetens, är talför, argumenterar logiskt och tydligt, visar uppskattning gentemot kunden, och uppträder alltid som trovärdig, ärlig och pålitlig.

Kommunikations- och kontaktbeteende
• Första intryck/allmänt uppträdande/karisma
• Social förmåga och förmåga att etablera relationer
• Vältalighet/gester, mimik, kroppsspråk
• Välklädd i enlighet med Holmström Bils riktlinjer (casual – smart casual)
• Organisera och leda diskussioner/samtal, vara en aktiv lyssnare
• Förmåga att argumentera effektivt/entusiasmera andra

Motivation, vilja att lära sig och visa engagemang
• Arbetets betydelse
• Konkreta karriärmål
• Inställning till bilbranschen
• Inställning till Holmström Bil
• Vilja att förmedla information/att lära
• Engagemang/vilja att arbeta/initiativförmåga

Mental rörlighet (flexibilitet)
• Kreativitet (påhittighet)
• Förmåga att lösa problem (anpassa sig till nya situationer)
• Intellektuell förmåga
• Förmåga att lära sig saker

Självständigt och systematiskt agerande
• Målinriktad/fullfölja egna mål/beslutsamhet
• Organisatorisk förmåga/förmåga att organisera det egna arbetet/arbeta
systematiskt
• Självständighet/eget ansvar
• Egna åsikter
• Förmåga att fatta beslut

Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team
• Försöka hitta en gemensam grund/engagera andra
• Förmåga att hantera konflikter/ta emot kritik och feedback
• Aktivt försöka förena intressen/söka enighet
• Tolerans och acceptans (attityd)
• Inställning till lagarbete

Konsekvens
• Genuint uppträdande
• Trovärdighet/tillförlitlighet
• Övertygande personlighet
• Empati
• Pålitlighet
• Förmåga att hantera stress (fysisk och mental)
• Personlig integritet

Metodologisk förmåga
• Förmåga att utföra analyser av behov och krav
• Förmåga att råda andra
• Förmåga att ingå avtal/förhandla
• Förbereda och följa upp kundkontakter
• Kunskap om/tillgång till/tillämpning av säljverktyg
• Effektiva rutiner, kunskap om processer, kunskap om system

Passar arbetsuppgifter, ansvarsskyldigheter, kompetens, erfarenhet m.m. som beskrivits ovan in på just Dig är du välkommen med ditt personliga brev samt CV till ansokan@holmstrombil.se.
Anders Marteleur
Operativ chef
0705-38 25 09